Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

Czcionka:

REGULAMIN MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO KĄPIELI I PLAŻY

1. Kąpielisko i plaża jest obiektem Gminy Lubiewo.

2. Kąpielisko i plaża czynne są w okresie letnim codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.

3. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne.

4. Za przedmioty, wyposażenie i odzież pozostawione na terenie kąpieliska i plaży zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

5. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i plaży oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.

6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie plaży.

7. Na terenie plaży czynna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego.

8. W sezonie letnim tj od 01.07.2017 do 31.08.2017 korzystanie z kąpieliska odbywa się pod nadzorem ratownika.

9. Ratownik to osoba nosząca ubiór w kolorze żółtym i czerwonym z emblematem RATOWNIK i czapkę ratownika.

10. Osoby korzystające z kąpieliska winny stosować się do poleceń ratowników.

11. Grupy zorganizowane, kolonie, obozy, winny posiadać własnego ratownika.

 

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO KĄPIELI I PLAŻY ZABRANIA SIĘ:

• przekraczać linii wyznaczonego kąpieliska dla nieumiejących pływać, jeśli nie umieją pływać,

• zabrania się kąpieli osobom będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.

• wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,

• używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,

•wykonywać skoków do wody z pomostów oraz urządzeń pływających

• niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży,

• zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom,

• wrzucać i popychać inne osoby do wody,

• pić napojów alkoholowych w obrębie kąpieliska

• zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,

• wjeżdżać pojazdami mechanicznymi

• wprowadzać psów i innych zwierząt.

 

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

 

Skargi i wnioski należy zgłaszać do Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo w Bysławiu ul. Główna 75, Tel 52 497 35, 505 057 473.

 

TELEFONY ALARMOWE:

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2